Lewis Hine a pohľad z Empire State Building

Lewis Hine Práve v tomto čase prebieha po galériach 22. mesiac fotografie, ak ste to náhodou nezachytili. V rámci tohto podujatia zavítal do nášho mesta Otec dokumentárnej fotografie, hoci je už  viac ako 70 rokov mŕtvy.  Jeho odkaz však prežíva v jeho dielach. Fotografiách. Lewis Hine.